یو پی اس آنلاین

یو پی اس آنلاین

یو پی اس آنلاین، نوعی UPS است که در حالت عادی از طریق ترکیب یکسوساز و اینورتر تغذیه‌ را به بار AC منتقل می‌کند و از اینورتر برای تغذیه‌ی AC به هنگام قطعی استفاده می‌کند. بنابراین، تغذیه‌ی خروجی همیشه روشن باقی مانده و نیازی به سوئیچ نیست. بنابراین، هیچ تأخیر زمانی برای سوئیچ بین منابع وجود ندارد. در قطعی برق هیچ وقفه‌ای وجود ندارد، حتی یک نانوثانیه.

در عملیات عادی، UPS آنلاین از طریق یکسوساز تغذیه‌ی AC را از منبع اصلیِ AC به DC تبدیل می‌کند و با استفاده از مدار کنترلر شارژ، باتری را شارژ می‌کند. همزمان، توان DC از باتری شارژ شده با استفاده از اینورتر به AC تبدیل شده و آن را به خروجی بار AC تغذیه می‌کند.

در صورت وجود خطای تغذیه، UPS دیگر از تغذیه‌ی AC اصلی جریان نمی‌کشد، و شارژ باتری را متوقف می‌کند. اما بار AC به صورت پیوسته از طریق اینورتر، از باتری جریان می‌کشد.

UPS آنلاین به هنگام سوئیچ در منابع تغذیه، تأخیر زمانی صفر دارد. برای همین است که نام آن یو پی اس آنلاین گذاشته شده است، زیرا حتی در عملیات عادی روشن می‌ماند. چون جریان کشیده شده توسط بار AC به صورت پیوسته از کل مدار عبور می‌کند، دمای سیستم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، باید به صورت قیاسی هیت سینک‌های بزرگ‌تری به آن وصل شده و قطعات بتوانند دمای بالا را تحمل کند، و بتواند برای مدت زمان بسیار طولانی این عبور جریان را تحمل کند. به همین دلیل ، هزینه‌ی UPS آنلاین به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

نتیجه گیری

این نوع UPS به صورت پیوسته از باتری جریان می‌کشد که به سرعت طول عمر باتری را نسبت به UPS آفلاین کاهش می‌دهد.

همچنین این UPSها بهینگی پایینی دارند، زیرا به صورت پیوسته روشن هستند، حتی در عملیات عادی.

از طرف دیگر، خروجی آن کیفیت بالایی دارد، زیرا هیچ شکافی به هنگام سوئیچ منابع تغذیه آن وجود ندارد. این مدار خروجی خود را کاملاً از مدار AC اصلی ایزوله می‌کند. بنابراین، کمک می‌کند از اعوجاج یا نوسان در خط AC اصلی جلوگیری شود.

Call Now Button